Els nostres Pressupostos


Volem facilitar el més possible el que es puguin beneficiar dels nostres serveis de pintura, tractaments etc , per això expedim de forma gratuïta i ràpida el seu pressupost.
El pressupost el confeccionarem després de posar-se en contacte amb nosaltres per a una visita a la localització dels treballs.

Som conscients que l'objectiu a aconseguir no són tan sols uns resultats atractius i nets sinó també garantir un treball de qualitat per un preu assequible. 

Analitzarem els metres de parets i sostres a tractar, els diversos colors, tons, tipus de pintures, possibles enganxaments, llums o mobles a retirar o tapar, materials i molt més.

A aquesta fase ens podrà consultar tot els dubtes amb relació als treballs i a la forma d'efectuar-los.

A l'apartat final del document indicarem el període de validesa del presupost que normalment és d'almenys sis mesos.

No dubti en demanar-nos el seu pressupost quan estigui disposat a fer-nos algun encàrrec.