Tractaments d'humitats Aïllaments

06.03.2023


DecoAmbients és una empresa especialitzada en la prevenció i tractament de les humitats a les llars. 

Per realitzar un tractament correcte, realitzem una inspecció inicial per identificar la causa i el grau de la humitat. Després, es realitza una reparació adequada de les zones afectades i, finalment, es realitza una aplicació d'impermeabilitzant per prevenir la reaparició de la humitat.

DecoAmbients ofereix una àmplia gamma de productes per tractar i prevenir la humitat a les llars. Alguns dels productes que utilitzem són:

Impermeabilitzants: Utilitzem diversos tipus d'impermeabilitzants per prevenir la penetració d'aigua i humitat a les parets, com ara revestiments de silicona o poliuretà.

Pintures antihumitat: Aquest tipus de pintura conté agents que impedeixen la formació de fongs i bacteris en les parets humides, prevenint així la propagació de la humitat.

Deshumidificadors: Aquests aparells ajuden a eliminar l'excés d'humitat en l'aire, reduint la probabilitat de formació de condensació i humitat a les parets.

Tractaments anti-salitres: Aquest tipus de tractament ajuda a eliminar les salitres de les parets, una causa comuna de la formació de la humitat.

DecoAmbients ofereix una àmplia gamma de productes  segons les necessitats específiques de cada client.

5 consells per prevenir les humitats a casa

1 Assegurar una correcta ventilació en zones humides com el bany i la cuina.

2 Mantenir una temperatura adequada i uniforme a casa.

3 Revisar regularment les canonades i reparar les fugues d'aigua.

4 Instal·lar extractors d'aire en zones amb elevada humitat.

5 Controlar l'ús de l'aire condicionat per evitar excessos d'humitat.


DecoAmbients Pintors

  Miguel Angel Gamez