Revestiments i Pintat de Façanes

06.03.2023


DecoAmbiens Pintors és una empresa de pintura que ofereix serveis de revestiment i pintat de façanes per a tot tipus de propietats.

Abans de començar qualsevol treball de revestiment o pintura de façanes, el nostre equip realitza una inspecció completa de la superfície per avaluar la seva condició i determinar les necessitats de reparació i preparació.

Un pas crucial en el procés de revestiment i pintura de façanes és la preparació adequada de la superfície. Això inclou netejar la façana a fons per eliminar la brutícia, la pols i la pintura descascada, així com tapar les esquerdes i forats amb massa de vidre o pasta de modelar per assegurar una superfície lisa i uniforme.

En DecoAmbiens Pintors, seleccionem els materials de revestiment i pintura adequats per a cada tipus de façana i les condicions climàtiques de la zona. Això inclou la selecció d'un revestiment d'argamassa per a façanes de maó i un revestiment de fusta per a façanes de fusta.

El nostre equip de professionals aplica els materials de revestiment i pintura amb molta cura i atenció als detalls. Això inclou l'aplicació del primer per assegurar l'adhesió adequada, la capa de revestiment per crear una superfície uniforme i la pintura per proporcionar una capa protectora i atractiva.

En DecoAmbiens Pintors, estem compromesos a proporcionar serveis de revestiment i pintura de façanes de la màxima qualitat possible. El nostre equip de professionals qualificats treballa diligentment per assegurar que cada pas del procés es compleixi adequadament i es compleixi amb els nostres alts estàndards de qualitat.


DecoAmbients Pintors

Miguel Angel Gamez