Impermeabilització

06.03.2023


DecoAmbients és una empresa especialitzada en el tractament de les humitats i impermeabilització de les superfícies, incloent les terrasses cobertes i altres zones exteriors.

Per aconseguir una impermeabilització efectiva, primer realitzem una inspecció per identificar les zones afectades i el grau de la humitat. Després, seleccionem el tipus d'impermeabilitzant més adequat per a la superfície que estem tractant, tenint en compte factors com la seva durabilitat, flexibilitat i capacitat per resistir als efectes dels elements exteriors.

Un cop seleccionat el producte adequat, comencem la preparació de la superfície, netejant-la bé i assegurant-nos que estigui completament seca. Si hi ha fisures o forats, els omplim primer amb una mescla d'impermeabilitzant i ciment per garantir que la superfície estigui plana i uniforme.

Després, apliquem l'impermeabilitzant de manera uniforme sobre la superfície, assegurant-nos que cobreixi tota la zona de manera completa i uniforme. Finalment, deixem que l'impermeabilitzant s'assequi per complet i verifiquem que la superfície estigui lliure de qualsevol signe de humitat o penetració d'aigua.

En resum, DecoAmbients utilitza els millors productes i tècniques per garantir una impermeabilització efectiva de les terrasses cobertes i altres zones exteriors. Això ajuda a prevenir la formació de la humitat i a mantenir les superfícies exteriors lliures de problemes de salut i estructurals.


DecoAmbients